Od 1. června běží ostrá detekce průjezdu na červený signál STŮJ na křižovatce ulic Jaselská, Žižkova a Legerova v Kolíně. Na semaforech umístěné kamery zaznamenají auto, které poruší předpisy, a jeho řidič nebo majitel se může příp. těšit na pokutu. Jak popisuje městská policie na svých webových stránkách, systém nevyžaduje propojení s řadičem křižovatky pro zjištění fáze semaforu. Uvedenou funkci realizuje přehledová kamera, která rovněž zaznamenává celkovou historii vjezdu vozidla do křižovatky a může pořizovat digitální videozáznam celkové situace pro případné rekonstrukce nehod. Umístěním detailové kamery jsou eliminovány možné zákryty vozidel v jednotlivých jízdních pruzích. Na snímku je čitelná registrační značka a foto řidiče. Kamera detekuje přejezd stop-čáry vozidlem v celém jízdním pruhu bez nutnosti dalších čidel. Přehledová kamera zaznamenává situaci v křižovatce před a v době spáchání přestupku, případně provádí videozáznam pro případné rekonstrukce nehod.

Nedávno bylo rovněž zprovozněno úsekové měření rychlosti vozidel v Polepské ulici. Zde jsou nově zřízeny statické měřiče rychlosti pro měření doby průjezdu vozidla úsekem vozovky. Kamery na vjezdu a výjezdu sledovaného úseku detekují vozidlo v celé šířce jízdního pruhu, bez nutnosti dalších čidel a pořizují detailní snímky registrační značky a řidiče. Výpočetní jednotka porovná registrační značku stejného vozidla na vjezdu a výjezdu ze sledovaného úseku a vypočítá dobu průjezdu.

Zpracovaná data jsou v obou případech přenášena na pracoviště oddělení dopravní agendy Městské policie Kolín, kde jsou vyhodnocena a postupována k projednání místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, kterým je odbor dopravy Městského úřadu Kolín. meč