Kolín
ikona google plusikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Zakázku na rozšíření městského informačního systému získala společnost VERA, spol. s.r.o. za nabídkovou cenu 3 321 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zavedení Portálu občana nebo-li Úplné elektronické podání v souladu se strategií e-Govermentu České republiky. Zmíněný projekt města Kolína b ...
Comments_counter 0
Zastupitelstvo města Kolína na svém posledním zasedání odsouhlasilo prodej pozemku v Průmyslové zóně Kolín – Ovčáry ve prospěch kolínské společnosti Sodovkárna Kolín s.r.o. Jedná se o parc. č. 637/91 v kat. území Ovčáry u Kolína v sektoru "C2" o výměře cca 24 943 m2, a to za cenu 10 226 630 Kč (bez ...
Comments_counter 0
Město Kolín plánuje rozšíření městského informačního systém o Portál občana, který by měl být spuštěn na začátku přístího roku, a další licence, aby bylo např. zjednodušeno vymáhání sankcí za přestupky nejen v působnosti odboru dopravy, ale celkového přestupkového řízení v rámci celého chodu městské ...
Comments_counter 0
Na počátku letošního roku se město Kolín prostřednictvím anonymní ankety  dotazovalo občanů, zda souhlasí či naopak s používáním pyrotechniky v Kolíně. Hlasování probíhalo do konce února 2019. Výstupy ze sběru dat se dále staly podnětem k vypracování obecně závazné vyhlášky týkající se používání pyr ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 11/13/19
V loňském roce město Kolín testovalo tři nové mobilní ubytovací systémy, tzv. „Bezdomovecká iglú“ pro lidi bez domova, která byla zkušebně umístěna na zahradě ubytovny v Polepské. Posloužit měla zejména lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli v případě potřeby využít standardní městské zařízení. ...
Comments_counter 0
V pondělí 11. listopadu od 15 hodin se v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín uskuteční osmé zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu je přes třicet bodů. První část se týká např. návrhů na poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína nebo z jiných zdrojů a mezi městem Kolín a Římskokatolicko ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 11/9/19
V pátek 1. listopadu začalo ve Štítarech platit dopravní omezení pravostranných komunikací ve směru jízdy na Kolín, které potrvá až do konce roku 2019. Důvodem je výstavba přivaděče kanalizačního řadu Zibohlavy – Radovesnice I – Kolín. Uzavírky v daných úsecích jsou krátkodobé, potrvají vždy ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 11/7/19
V měsíci listopadu proběhnou v Kolíně pamětní akce týkající se Dne válečných veteránů (11.11.) a oslav výročí třiceti let od pádu komunismu. Jak uvádí Wikipedia, symbolem válečných veteránů se stal květ vlčího máku podle básně Na flanderských polích. Tu v roce 1915 napsal kanadský chirurg John Mc ...
Comments_counter 0
Město Kolín v letošním roce vyhlásilo fotografickou soutěž na téma „Kouzlo stáří“, určenou pro studenty základních, středních a vysokých škol. Pořízené fotografie pak v druhé polovině října hodnotila odborná komise, ve které zasedli Josef Čáslava, Jaromír Novotný, Petr Hejcman, Tomáš Růžička, Michal ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 31. října od 9 hodin se v Podnikatelském inkubátoru CEROP uskutečnilo setkání starostů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín. Účast přijalo 48 zástupců obcí a dle slov tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupové byla společná porada všeobecně hodnocena velmi pozitivn ...
Comments_counter 0
Od 1. února 2020 se stane novým provozovatelem městské hromadné dopravy v Kolíně, jak jsme již informovali zde, Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. (dále jen OAD). Do konce ledna 2020 zajistí provoz ještě stávající dopravce Arriva Východní Čechy a.s. Změna provozovatele s sebou nese samozřejmě ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
pracovní místo v Clever Soft s.r.o.
.