Vodohospodáři dokončují v Pražské ulici rekonstrukci vodovodního řadu a na řadu teď městská investice. Ve čtvrtek 10. května by proto měla být uzavřena Pražská ulice v úseku od nám. Republiky až po křižovatku s ulicí Kmochova (včetně). V uvedeném úseku bude provedena kompletní rekonstrukce ulice, a to počínaje kanalizací, přes povrchy vozovky, povrchy chodníků, mobiliář až po veřejné osvětlení. Kompletní uzavírka by měla trvat šest až osm týdnů. Po dokončení rekonstrukce uvedeného úseku bude zahájena rekonstrukce dalšího úseku, a to od Kmochovy ulice po Sluneční. Nakonec bude rekonstruován úsek od Sluneční po křižovatku Modrý bod. "My jsme rádi, že uzavírky budou postupné a hotové úseky se budou postupně i otevírat a dávat do předčasného užívání ještě před kolaudací. Vždy bude uzavřen pouze jeden úsek, který se bude kompletně rekonstruovat," sdělil starosta Vít Rakušan. Dodal však, že z důvodu provedení přípravných prací se někdy může stát, že na několik dní bude uzavřen i úsek, který rekonstrukce teprve čeká. Ale v zásadě by práce měly probíhat tak, že kromě aktuálního úseku bude zbytek Pražské otevřen. Situační plánek uzavírky naleznete zde.