Výběrového řízení, které vyhlásilo město Kolín na rekonstrukci střešní krytiny a krovů na západním křídle zámku, vyhrála společnost H&B delta s.r.o. ze Vsetína. Zhotovitel předložil i potřebné reference, kde dokládá, že má s rekonstrukcí obdobných památkových objektů zkušenosti. Práce by měly být zahájeny v nejbližší době. „Cena bez DPH činí cca 10,4 milionu korun, přičemž investice je rozdělena do dvou let. První část prací bude zahájena v letošním roce, druhá část pak proběhne v roce příštím. Je to záměrně nejen kvůli finanční náročnosti, ale i kvůli tomu, abychom mohli čerpat co největší množství dotačních prostředků z ministerstva kultury,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Je pravděpodobné, že z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR město získá v obou letech finanční podporu až ve výši čtyř milionů korun.