Jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) ohledně rekonstrukce staniční budovy kolínského vlakového nádraží podle starosty Víta Rakušana neváznou. "Mluvil jsem přímo s generálním ředitelem SŽDC a jejich plán, že v průběhu roku 2018 by skutečně měla být realizována oprava budovy vlakového nádraží, stále platí. A nejedná se pouze o fasádu, ale i o vnitřní členění prostor. Byly tam ambiciózní plány, uvidíme, do jaké míry budou uplatněny. Např. nevzhledné luxfery na průčelí by měly být nahrazeny jednotící skleněnou výplní, jak tomu bylo za První republiky. A pokud se vše povede, uvnitř u této prosklené části by mělo vzniknout zvýšené patro a na něm nějaké posezení, v optimistické verzi třeba i kavárna... nebo čekárna s výhledem ven. Údajně by měly být vráceny i výrazné hodiny, které za První republiky byly na budově také umístěny," uvedl starosta a tím, že návrh se zdá velmi povedený a je též citlivý vůči funkcionalistické budově.