Město finišuje s rekonstrukcí bývalé ubytovny v Legerově ulici č. p. 224, kde nově vzniká osm bytů určených pro osoby v krizi, zejména pro rodiče samoživitele. Dům čeká už jen oprava fasády (z Legerovy ulice) a poté bude zkolaudován a připraven k užívání. Pokud nenastanou komplikace, první obyvatelé by se tak mohli nastěhovat v průběhu letních měsíců. Na odkoupení ubytovny a právě probíhající rekonstrukci město získalo dotační prostředky v celkové výši 8,1 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj. Spoluúčast města na rekonstrukci činí cca 500 tis. Kč.