Ve velmi brzké době, patrně v řůdu dnů, bude zahájena revitalizace okolí chrámu sv. Bartoloměje. Město Kolín již získalo schválení výsledků výběrového řízení od Centra pro regionální rozvoj ČR a odvolací lhůta již také uplynula. Společnost BFK, která zakázku vysoutěžila, má zahájit práce do pěti týdnů od podpisu smlouvy. Za přítomnosti zastupců města, architektů, autorského dozoru, památkářů (a to jak místních, tak z Národního památkového ústavu) a samozřejmě společnosti BFK již proběhla první koordinační schůzka. "Lidé z firmy vědí, jak mají pracovat a jsou připravení během čtrnácti dnů nastoupit a opravdu zahájit práce," uvedl již minulý pátek místostarosta Michael Kašpar.

Autorem projektu je architektonická kancelář Masák & partner. Renovace se má týkat celého okolí chrámu, který má být mj. nově nasvícen. Plocha před chrámem bude kompletně předlážděna. V případě kostnice je počítáno s její opravou, rekonstrukcí a vnitřním osvětlením, rovněž budou zrestaurovány i kosterní pozůstatky, které se uvnitř nacházejí. Kompletní rekonstrukcí projde taktéž objekt "Staré školy", kde bude instalována replika školy z 18. století. V přízemí zvonice vznikne malé lapidárium, kde budou umístěny části chrličů, zbytky soch a relikty dalších historických prvků z chrámu sv. Bartoloměje. V prvním podlaží by měla být zabezpečená expozice chrámového pokladu, kde budou vystaveny různé monstrance, kalichy a roucha, která nikdy vystavována nebyla a v současné době jsou součástí různých pozůstalostí většinou římsko-katolické církve.