V pořadí dvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína se bude konat v pondělí 24. července od 15 hodin v přízemním sále podnikatelského inkubátoru CEROP v areálu bývalého pivovaru. Mimo nutných procedur a dotazů a připomínek občanů na na začátku a diskuze a připomínek zastupitelů na konci zasedání, bude dle programu předložen k projednání pouze jeden bod. Tím bude návrh na schválení smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín".  A co že vlastně znamená EPC? Energy Performance Contracting (EPC) bývá do češtiny volně překládáno jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Základním principem EPC je, že úsporná investiční opatření jsou splácena z dosažených úspor a vysoutěžený dodavatel na sebe bere většinu technických i finančních rizik. Jednání zastupitelů města je veřejné, můžete se zúčastnit osobně nebo máte možnost sledovat jej v přímém přenosu zde. Pokud nestihnete přijít, nebo vám nevyhovuje čas přímého přenosu, můžete si později přehrát video záznam z archivu zde.