Ve dnech 29. – 31. května proběhnou v Kolíně XLII. Dny lékařské biofyziky organizované Ústavem biofyziky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Z vědeckého výboru předsedá celkem třináct vědeckých kapacit. „V České republice máme objevy světového charakteru a vlastně to nejnovější z lékařské biofyziky - včetně využití nanotechnologií apod. - by mělo být prezentováno právě u nás v Kolíně. Navštíví nás největší kapacity v oboru i zahraniční hosté. Jsme velmi rádi, že místa jako je CEROP nebo MSD se tímto využívají k tomu, k čemu byly určeny a že je o ně zájem na pořádání různých kongresů a konferencí,“ uvedl starosta Vít Rakušan, který hosty rovněž provede městem. Z vědeckého programu konference zazní např. „Přístrojové řešení procesu decelularizace jater“, „Metody fyziky jako rozšíření možnosti prenatální diagnostiky“ či „Návrh a realizace peristaltické pumpy pro enzymatickou izolaci srdečních buněk“ aj. Program začíná ve středu v 10:00 hod. registrací účastníků a končí v pátek ve 12:30 hod. Bližší info ke kongresu naleznete zde.