Město Kolín chce v letošním nechat naprojektovat výtah v městském divadle. Několik projektových alternativ sice již existuje, ale ty se nakonec ukázaly jako ne zcela vhodně. Vnější výtah byl již dokonce naprojektován, ale dle místostarosty Michaela Kašpara panuje všeobecná shoda, že by šlo o variantu velmi nákladnou jak co do nákladů na stavbu, tak co do nákladů na údržbu a navíc by šlo o výrazný zásah do architektury divadla. V současné době se ve hře objevuje varianta, kdy výtah by měl být veden vnitřním traktem. "Nastupovalo by se ze strany od městské policie, výtah by pokračoval vedle toalet na levé straně, v oblasti, kde jsou dnes šatny. Část prostoru šaten by byla ubrána, ale kapacitně je to v pořádku. Výtah by mířil až nahoru do galerie. Dlouhodobý záměr pana ředitele je vybudovat na střešní terase nějaké posezení, takže by výtah mohl mít vstupy z jedné strany do galerie a z druhé strany na střešní terasu," uvedl Michael Kašpar s tím, že v ideálním případě by stavba výtahu mohla být zrealizována v příštím roce.