V neděli 17. prosince doputovalo do Kolína Betlémské světlo, pro které si skauti z ČR dojeli o den dříve do Vídně, kam každoročně doputuje přímo z jeskyně Narození Páně v Betlémě (8 km jižně od Jeruzaléma). Do našeho města jej přivezli skauti z 84. oddílu Kolín. V rámci dopolední bohoslužby v kostele sv. Víta na Zálabí skauti slavnostně předali světlo kolínskému faráři Jánu Halamovi, který nabídl všem přítomným, aby si jej odešli do svých domovů. Tentýž den Betlémské světlo putovalo na setkání Adventní otevřené ulice u chrámu sv. Bartoloměje, odkud si jej všichni zájemci taktéž mohli odnést. Další možnost připálit si Betlémské světlo bude v sobotu 23. prosince u kolínské vodárny, a to v době mezi 13 až 15 hodinou.