Městská policie - v rámci prevence proti krádeži - začala zdarma provádět značení jízdních kol a drahých kompenzačních pomůcek (např. invalidní vozík) syntetickou DNA. "Jedná se o skryté nepadělatelné, neškodlivé a neviditelné označení s jedinečným kódem a odolností proti opotřebení. Vlastník předmětu získá jeho označením, nalepením výstražné samolepky a následnou registrací v lokálním registru Městské policie Kolín a v Mezinárodním  registru REFIZ jednoznačnou identifikaci svého majetku," uvádí se v tiskové zprávě.

Značení si mohou nechat provést osoby starší patnácti let s trvalým bydlištěm na území města Kolína. Nejprve je však potřeba se objednat na tel. č. 321 711 576. Předmět určený k označení je potřeba doručit umytý spolu s dokladem o nabytí a občanským průkazem. Pokud bude předmět znečištěn, mokrý nebo kompenzační pomůcka či kolo technicky nezpůsobilé, značení provedeno nebude. V případě pohybově omezených vlastníků kompenzačních pomůcek může značení vyřídit pověřená osoba.

"Samotné značení bude probíhat tak, že s vámi bude vyplněn registrační formulář, průkaz registrace, pokud nemáte doklad o koupi, tak čestné prohlášení o nabytí předmětu, a souhlas se zpracováním osobních údajů nutný pro evidenci v lokálním a mezinárodním registru. Předmět ponecháte u městské policie, kde bude označen, bude provedena jeho fotodokumentace a registrace do lokálního a mezinárodního registru.  Nejdříve za 24 hod. jej bude možno vyzvednout," uvádí dále tisková zpráva.