Rada města Kolína vybrala dodavatele na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ulice Klenovecká v Kolíně“. Vítězem se stala v konkurenci dalších čtyř firem společnost STRABAG a.s., která nabídla cenu 8 779 000 Kč. „Jedná se o jednu s největších zakázek. Rekonstrukce ulice Klenovecká na sídlišti zahrnuje opravu komunikace včetně chodníků, parkovacích ploch a osvětlení. Jenom pro informaci – cena se pohybuje výrazně pod hodnotou projektové dokumentace, ta byla dle projektanta stanovena částkou 13,9 milionů,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Stavební práce budou zahájeny na jaře.