Hned tři dopravní omezení současně by měla na Kolín dopadnout pravděpodobně v období od dubna do června letošního roku. Prvním je snížení průjezdnosti Nového mostu, kdy čtyři pruhy budou redukovány na dva z důvodu oprav dilatačních pásů. Druhým je omezení průjezdnosti Ovčárecké ulice v úseku od VI. základní školy ke křižovatce s ulicí Sadová, kde bude probíhat rekonstrukce plynovodního potrubí a následovat bude pokládka tichého asfaltu. Třetí omezení se bude týkat silničního nadjezdu, který bude uzavřen z důvodu oprav dilatačních pásů. Plánovány jsou opravy nadjezdu ve směru na Ovčáry a dokončení oprav na větvi ve směru na Týnec nad Labem.

"Mám za sebou bezmála dvouhodinové jednání na dopravní policii s tématem opravy Nového mostu, rekonstrukce plynu u ZŠ Ovčárecká a opravy nadjezdu. Ve všech případech není naše město investorem. Mimo úpravu již navržených opatření jsme se shodli, že budeme bezprostředně jednat s vlastníkem o nutném posunutí termínu opravy silničního nadjezdu, aby neprobíhal ve stejném termínu. I tak to nebude jednoduché. Je jasné, že právě město bude tím, kdo musí občanům dopravní situaci opakovaně vysvětlovat, ačkoliv ji nevyvolalo a není ani vlastníkem dotčených objektů. Výhled zahájení oprav počátek dubna," uvedl místostarosta Tomáš Růžička.