Město Kolín i v letošním roce uspělo v soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí „Obec přátelská seniorům“. Umístilo se ve IV. kategorii měst s počtem obyvatel do 50 000 na druhém místě a získalo finanční dotaci ve výši 750 000 Kč, kterou dále efektivně vynaloží při aktivizaci a podpoře seniorů. „Jedním z hmatatelných výstupů, které pro seniory děláme, je například nákup dávkovačů na léky, které distribuujeme na akcích městských zdravotních a sociálních služeb, dnech pro seniory či při domácí péči. Investujeme i do nákupu hygienických prostředků, SOS tlačítek atd. Jiným viditelným důkazem aktivizace seniorů jsou zájezdy, které pro ně pořádáme – např. do ZOO ve Dvoře Králové či na oblíbené nákupy do polského města Kudowa Zdrój,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Další z plánovaných akcí je návštěva Středověké krčmy Dětenice či návštěva Botanicu v Ostré. „Myslím si, že tudy vede cesta, senioři nesedí doma, ale aktivně žijí, potkávají se a mají společné zážitky,“ dodal místostarosta. Na prvním místě se ve stejné kategorii umístilo město Svitavy a na třetím jihočeské město Prachatice.