V minulém týdnu získalo město Kolín dotaci na přístavbu pavilonu mateřské školy v Chelčického ulici. Projektantská cena projektu je 16.500.000 Kč a dle posledních zpráv to vypadá, že do uznatelných výdajů by se mohlo započítat až 14.800.000 Kč. Schválená dotace z EU fondů by pak měla pokrýt 85 % nákladů. Nyní zbývají tři měsíce do vydání právního aktu. "V mezidobí budeme pracovat na výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše vyjde, mohli bychom začít stavět v srpnu nebo v září letošního roku. Postaveno by mělo být v červnu 2018. Je to nastaveno tak, že nový pavilon mateřské školy bychom mohli otevřít pro školní rok 2018/2019," sdělil místostarosta Michael Kašpar. Do nového pavilonu o kapacitě 56 míst se přesune všech 42 dětí z odloučeného pracoviště školky v objektu jeslí ve Štítného ulici, ale faktická kapacita školky bude navýšena o dalších 14 míst. V uvolněných prostorech v budově jeslí bude následně vybudováno další zařízení pro péči o děti do tří let věku, po kterém je v Kolíně dlouhodobě vysoká poptávka.