Zastupitelstvo města Kolína schválilo realizaci akce "Parkovací věž pro kola", zavázalo se tak k případné finanční spoluúčasti v případě, že uspěje s žádostí o dotaci na výstavbu cyklověže. Ta by měla být plně automatická a do jejích útrob by se naskládalo až 118 kol. Dle místostarosty Michaela Kašpara je projekt již téměř dokončen a žádost bude podána patrně koncem srpna v rámci výzvy Výstavba dopravních terminálů II, kterou vyhlásilo Ministerstva pro místní rozvoj. Ze stejné výzvy v pořadí první, která byla vyhlášena dříve, získalo město již 50 mil. na výstavbu nového autobusového terminálu. Předpokládaná cena cyklověže by se měla pohybovat mezi devíti až jedenácti miliony korun a dotačně hrazeno by mělo být 85 %. Zbytek by město hradilo z vlastních, popř. jiných zdrojů. "Protože Středočeský kraj se rozhodl podporovat cyklověžě, tak my už nyní máme  přislíbeno 500 tis. Kč od Středočeského kraje. Nicméně zásadní pro nás je 85 % z Ministerstva pro místní rozvoj," uvedl Michael Kašpar. Pokud město dotaci získá, měla by cyklověž být postavena u autobusového nádraží zhruba v místech, kde kdysi stavala trafika. Co se týká ceny,  místostarosta si umí představit, že by za celodenní parkování mohli občané zaplatit 5 Kč. "Je to služba, ne něco, na čem by se mělo vydělávat. Zadarmo to samozřejmě provozovat nelze. Ale za 5 Kč, když budete míst kolo v bezpečí, suchu, nikdo vám ho neukradne, ani nezničí, je to, myslím, vcelku atraktivní," dodal místostarosta.