Kuličková dráha na Centrálním dětském hřišti v ulici Rimavské Soboty, kterou vyhotovila firma PARECO s.r.o za vítěznou cenu 694 000 Kč, je po měsíčním užívání předmětem reklamačního řízení. „Dráha sice je předmětem reklamačního řízení, ale provoz na ní omezen není. Domluvili jsme se jak se zhotovitelem, tak i s technickým dozorem na dalších úpravách. V tuto chvíli hledáme vhodnou technologii. U modré dráhy se celý povrch ztrhne a znovu se předělá, zelená dráha je opravená a drží. Doopravovat by se měly i hrany. Sejdeme se také v příštím roce, abychom vyhodnotili, jak dráha dopadla po zimě,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Město rovněž nechalo odstranit písek z poslední dráhy, neboť byl do okolního tartanu zanášen a na stejné místo nechá instalovat jiný herní prvek pro děti.