Rada města Kolína schválila oslovení firem na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu v ulici Fügnerova č.p. 366. Nabídky je možné podat do středy 24. června 2020. Předpokládaná cena zakázky činí 650 000 korun bez DPH. „Zbývá zde dodělat podkroví a nějaké konkrétnosti na plášti budovy,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. V domě má klubovnu Česká tábornická unie – T.K. Oregon Kolín, kde se každý týden schází na oddílových schůzkách. „Na nich se děti učí dovednostem táborníků a poznávání přírody, hrají hry a soutěží. Jindy přijdou na řadu jejich ruce. Děti uplatní svoji zručnost a vyrábějí různé věci a dárky,“ uvádí na svých webových stránkách ČTU – T.K. Oregon Kolín. Bližší informace k oddílu naleznete zde.