Stejně jako v předchozích letech, tak ani v letošním roce město Kolín neuplatní inflační doložku, o kterou by mohlo navýšit nájemné v městských bytech. Oddobně se radní rozhodli postupovat i v případě nebytových prostor, které pronajímá soukromým subjektům. V případě živnostníků, podnikatelů a firem se toto týká celkem 134 prostor pro podnikání. "Vedení města to považuje za určitou symbolickou podporu podnikatelům například v souvislosti se zvýšením nákladů, které jim v letošním roce vyvstaly díky zavádění elektronické evidence tržeb. Osobně jsem názoru, že EET především drobným živnostníkům, kteří neodmyslitelně patří ke koloritu a fungování našich menších obcí a měst, přináší jen zbytečné náklady provozované živnosti. Svobodné podnikání se nedobrovolně podvoluje dohledu a sledování na dálku. To slůvko svobodné se jakoby podivně vytrácí," uvedl místostarosta Tomáš Růžička. Roční míru inflace za rok 2016 stanovil Český statistický úřad na 0,7 %.