Ve středu 22. ledna od 12 hodin proběhne v kanceláři starosty města Michaela Kašpara předání a prezentace Systému Florián - neboli rychlé cesty k požární vodě, praxí prověřenho systému ve střední Evropě. Pomáhá hasičům získat přehled o hydrantech, které využívají k hašení požárů, a mnoho dalšího navíc. „Je to software, který dávalo dohromady Vodohospodářské sdružení Kolín a spol. VODOS (resp. Energie AG Kolín) a my jsme ho zajistili ‚zdarma‛ z dotace. Hasiči se na něj moc těší, protože když jedou k jakémukoliv požáru, tak musí ty hydranty samozřejmě vyhledat. Občas se stane, neříkám, že se to stává často, že je nějaký problematický, a toto to je systém, který vše elektronicky zmapuje a předá jim ucelené informace,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Aplikace hasičům poslouží prostřednictvím mobilu, tabletu či počítače. Více informací k Systému Florian naleznete zde.