Novým poskytovatelem městské autobusové dopravy v Kolíně se stane firma Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. (dále OAD). Dopravce provoz zahájí 1. února 2020 a bude jej zajišťovat dalších následujících deset let. „Do výběrového řízení přišly nabídky dvě, a to od společnosti Arriva Východní Čechy a.s. a od spol. Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Společnost Arriva Východní Čechy a.s. však byla vyřazena na základě nedodržení poměrně zásadní podmínky. Tou byla maximální cenová nabídka, kterou překročili. Nabídka od Okresní autobusové dopravy Kolín s.r.o. splňuje veškeré náležitosti, takže 3. dubna 2019 se uskuteční oficiální první schůzka mezi vedením OAD a vedením města Kolína a v následujících dnech bychom chtěli s tímto dodavatelem podepsat smlouvu,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Provoz linek i počet autobusů by měl být zachován dle stávajícího autobusového řádu. Do budoucna však město zvažuje rozšířit městskou autobusovou dopravu i do míst, kde v současné době chybí, např. do lokalit Spálenka či Vinice. S novým dopravcem přijdou i nové autobusy s vyšším komfortem pro cestující v podobě klimatizace, wi–fi či možností zaplatit jízdné několika způsoby. Úprav by se měly v letošním roce dočkat i některé autobusové zastávky. Týkají se zejména zastřešení či lepšího vjezdu pro autobusy k zastávce. Vedení města s novým provozovatelem rovněž ošetřilo smluvní vztahy. „Smlouva je opravdu vyvážená - můžeme například uplatňovat konkrétní sankce za její nedodržení,“ doplnil místostarosta Najbrt.