Starosta Vít Rakušan chce městské policii navrátit její původní smysl, a to zejména v jejím fungování na poli prevence. Nemá jít o primárně represivní složku. "My prostě nechceme, aby motivační faktor v práci městské policie byl: 'Budu hodnocen podle toho, kolik vyberu pokut, protože vedení nám řeklo, že za rok musíme přijít s takovou a takovou částkou. A to je tedy motivací naší práce.' Tuto filozofii se snažíme dlouhodobě měnit. Neříkám, že se to daří stoprocentně a rychle, ale především chceme, aby měli pocit, že jejich činnost je preventivní. Že skutečně se mají dívat i na závady ve veřejném prostoru a mají nám pomáhat hlásit i to, když je někde ulomená značka nebo v nepořádku odpadkový koš. I to má být jejich úkol," uvedl Vít Rakušan. Podle jeho slov městská policie má být složkou, která se zabývá především pocitem bezpečí občanů, kteří se na ni mohou spolehnout a s důvěrou obracet. To ovšem neznamená, že si nemá všímat protiprávního jednání, které ze zákona je povinna řešit.