Rada města Kolína schválila poslední dodatek ke smlouvě o dílo týkající rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně. Jedná se o poslední vnější úpravu západního křídla Žerotínského paláce. "V souvislosti s odkrytím střechy se zjistilo, že některé konstrukční prvky nevykazovaly takové degradace, jaké původně předkládali památkáři. V uvedených investicích se vyskytují jak méněpráce, tak vícepráce – proto se snažíme, aby vše hlídal technický dozor. V tomto dodatku se řešily zejména méněpráce, čímž výsledná cena klesla o 650 000 Kč,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Projekt v celkové hodnotě okolo 12 milionů korun je částečně financován z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. V širším výhledu by měly projít rekonstrukcí rovněž interiéry Žerotínského paláce či samotná budova Zámecké a "náměstíčko" před ní.