Stejně jako v loňském roce tak i letos nastoupí do kolínských ulici několik pracovních čet, které pomohu s úklidem veřejných ploch města. "S úřadem práce se nám podařilo vyjednat, že k nám nastoupí noví pracovníci na veřejně prospěčné práce, kteří přes zimu nebyli, protože úřad práce na ně od Ministerstva práce a sociálních věcí nedostal finance. Nyní již finance má, byť méně než vloni, takže od 1. dubna by mělo nastoupit opět dvacet pracovníků. Budou pracovat ve čtyřech četách a opět se budou starat zejména o okopávání a zametání ulic, odklízení černých skládek apod.," uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Již tradičně bude pracovníky pro radnici zajišťovat a koordinovat obecně prospěšná společnost Prostor plus, která má se zaměstnáváním osob na veřejně prospěšné práce letité zkušenosti. Jen pro zajímavost, kompletní čištění, sanaci a renovaci Ztracené uličky a přiléhajícího parku před lety realizovala (mimo finálních odborných prací) právě výše uvedená neziskovka převážně s obyvateli Zengrovky, které ve spolupráci s úřadem práce zaměstnávala na veřejně prospěšné práce.