Město Kolín od příštího roku mění způsob úhrady za svoz komunálního odpadu. Přejde ze smluvního vztahu s občany na tzv. místní poplatek. V praxi to znamená vyšší komfort jak pro obyvatele města, tak i pro úřad, neboť odpadnou každoroční administrativní úkony nezbytné pro zajištění svozu či vyzvedávání známek na popelnice. Od roku 2020 občané obdrží pouze poštovní složenku k uhrazení poplatku a to je vše. V dalších letech bude - po domluvě s jednotlivými domácnostmi - pravděpodobně možné přejít i na elektronickou formu komunikace. „Zavedení místního poplatku je jednodušší a mnohem více komfortnější způsob účtování pro občany. Takže my už teď na zasedání Zastupitelstva města Kolína schválíme novou obecně závaznou vyhlášku, kde ze smluvního vztahu přecházíme na místní poplatek, tak, jak to má většina měst v ČR,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Svozové vozy jsou vybaveny novým systémem, kde jsou všechny popelnice zaevidovány dle GPS lokalizace místa svozu – spárováním s platbami za odpad se pak dá jednoduše vyhodnotit, které popelnice zaplaceny byly a které nikoliv. „Pokud nebude mít občan svoz uhrazený, bude znovu vyzván, a pokud nezaplatí ve stanovené lhůtě, bude se platba dál vymáhat dle daňového řádu,“ dodal starosta.