Město Kolín se v letošním roce chystá přebudovat všechny okružní křižovatky v Masarykově ulici, kromě křižovatky u gymnázia. Stávající křižovatky, které byly v minulosti vybudovány z betonových prefabrikátů, měly sloužit pouze jako provizorní. V době jejich vzniku se jednalo o dopravní opatření, kterým odbor dopravy reagoval na zhoršující se bezpečnostní situaci na tehdy ještě čtyřproudé komunikaci. Poměrně často zde docházelo k dopravním nehodám, včetně vážných. Po určité době mělo dle původního záměru dojít k vyhodnocení situace. "Od té doby tam k opravdu vážným dopravním nehodám nedochází a provoz se stal klidnějším. Ale na druhou stranu jistá provozní slepota, kterou člověk po určitých letech trpí, nás úplně odvedla od toho, že ty kruhové objezdy, které jsou tam doteď, byly provizorní. A my to provizorní řešení - i po dohodě s panem architektem Mateáskem - chceme převést do nějaké přijatelnější formy," uvedl starosta Vít Rakušan.