Rekonstrukce Nového mostu v Kolíně, kterou zadává a financuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), by měla proběhnout ve dvou etapách. První etapa, podle předběžných informací, by měla být započata v polovině roku 2020, ideálně ještě před zahájením letních prázdnin. Druhá pak bude následovat, dle klimatických podmínek, na začátku roku 2021. Zahájení prací se rovněž odvíjí od financí, KSÚS zatím hledá vhodný zdroj financování. Zakázka by měla přijít na přibližně 400 milionů korun. „Mám nejnovější informaci, že KSÚS čeká na stavební povolení a také nemá zajištěny finance na rok 2020. Pokud nebude moci využít externího financování z některého dalšího dotačního titulu, bude muset hledat jiné zdroje. Bližší informace uvádíme v kolínském Zpravodaji, “ uvedl starosta Michael Kašpar. Dodejme jen, že proti vydání stavební povolení se poslední den lhůty odvolaly České přístavy, takže v tuto chvíli ještě není jasné, zda a kdy stavební povolení nabyde právní moci.