Ve čtvrtek 27. dubna proběhlo v pořadí páté udělování Ceny města Kolína. Z rukou starosty Víta Rakušana ji v obřadní síni radnice tentokrát převzal kolínský rodák, bývalý federální ministr obrany, kancléř prezidenta Václava Havla, velvyslanec v Ruské federaci a novinář v jedné osobě Luboš Dobrovský. Dle vyjádření starosty byl porotou, která cenu uděluje, schválen jednomyslně. Luboš Dobrovský byl v roce 1970 vyloučen z KSČ, v roce 1976 se stal jedním z prvních signatářů Charty 77, po revoluci mluvčím Občanského fóra, v roce 2002 mu prezident propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. stupně a v únoru loňského roku získal Cenu Ferdinanda Peroutky. O hudební doprovod během slavnostního ceremoniálu se pod vedením Elišky Šerákové-Tesařové postaral Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Kolín.