Vedení města Kolína plánuje rekonstrukci Kmochova domu v Kutnohorské ulici, kde žil a působil František Kmoch. Nemovitost je v současné době nevyužitá. Město má několik variant, jak do domu vrátit život, nezbytná je však jeho oprava, a tak hledá zdroje financování. Kmochův dům splňuje parametry brownfieldu – tím se nabízí možnost využití finanční podpory z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití od Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. „V rámci tohoto programu bychom na rekonstrukci mohli žádat o částku až do výše 30 milionů korun a to jak na vnější obálku domu, tak i na kompletní vnitřek a vybavení. Z dotace může být uhrazeno až 50 % nákladů,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Podpora regenerace brownfiledů vychází z Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024 (NSRB 2024). Více info zde.