Předčasné užívání ulice Pražská město prodlužuje až do 30. září. Zhotovitel, kterým je společnost Geosan Group a.s., totiž stále nedoložil dokumenty potřebné pro kolaudaci. Uvedené zpoždění dle vyjádření vedení města taktéž podléhá finančním sankcím. Na běžný provoz po uvedené komunikaci sice předčasné užívání vliv nemá a není pro obyvatele nijak omezující, nicméně pro město tento stav z hlediska smlouvy o dílo podstatnou vadu má a vše je již v rukách právního zástupce. Zhotovená ulice navíc byla městu předána s řadou vad a nedodělků, na kterých se stále pracuje. „Celkový počet rámcově zahrnoval 178 vad a nedodělků. Některé jsou odstraněny, některé se odstranit nedají a některé ještě stále trvají, ale většina už je odstraněná,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Nejvíce nápadná je zejména nerovnost dlažby. Mezi neodstranitelné závady pak patří například křivé usazení kanálu do obrubníku. Spory mezi městem a zhotovitelem by měl v budoucnu vyhodnotit odborný znalec. Město Geosanu navrhlo znalecký ústav VÚT Brno, jeden z nejrenomovanějších společností ČVUT v republice. „Začátkem srpna jsme měli se znalcem jednání. Seznámili jsme ho s celou záležitostí ulice Pražské a měli bychom dostat informace v jakém časovém horizontu a v jaké cenové relaci by se měl znalecký posudek, na kterém jsme se společností GEOSAN domluvili, pohybovat. Společnost Geosan nám dá vědět, jestli znalce akceptuje,“ doplnila Iveta Mikšíková.