Zastupitelstvo města Kolína schválilo prodej pozemku v sektoru G Průmyslové zóny Kolín-Ovčáry společnosti Kolon Invest s.r.o. Ta v lokalitě působí již od října roku 2018 a nyní odkupuje pozemek pro rozšíření stávajícího areálu. Letos byl pro průmyslovou zónu vypracován a schválen nový znalecký posudek, který navýšil cenu pozemku za metr čtvereční ze 410 korun (bez DPH) na 441 korun (bez DPH).

„Pozemky v zóně budou dražší o 31 korun, to je necelých 7 procent - což není až tak zásadní změna, ale je to změna. Zájemců o koupi pozemku je mnoho, další žádosti budou pravděpodobně projednávány na zářijovém zastupitelstvu, a jich se samozřejmě už vyšší cena pozemků týkat bude,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Jedná se o doposud první navýšení prodejní ceny za pozemek v zóně, kde je k dispozici ještě cca 50 ha volné plochy k prodeji. V případě kompletního rozprodeje pozemků tak může do městské kasy přitéct  o cca 15 mil. korun více.