Rada města Kolína sestaví obdobu komise výstavby a rozvoje města, která  by měla fungovat na odborné bázi. „Komise pro rozvoj města nebo pracovní skupina rozvoje města fungovat bude, ale s trochu jiným názvem a v podobě spíše jakéhosi kolegia architekta města. Chceme, aby byl pan architekt za tuto komisi primárně zodpovědný a aby si on sám k sobě přivedl lidi, kteří tomu rozumí a budou mu ku pomoci. Navrhoval například, že by mohl ke konkrétním problémům v městském prostoru přizvat kolegium architektů nebo také přišel s myšlenkou uspořádat setkání městských architektů v rámci partnerských měst,“ uvedl starosta Vít Rakušan s tím, že nově vzniklý orgán města bude skutečně na profesionální úrovni a nikoliv debatním klubem lidí, kteří problematice příliš nerozuměli, jak tomu bylo v minulém období.