Kolínská radnice vyhlásila výběrové řízení na energetika města, který bude mít na starosti oblast energetické politiky města, bude dohlížet na její dodržování a na činnosti dle dokumentace energetického managementu. Bude tvořit energetické plány, hledat úspory energií, konzultovat přípravy investic, kontrolovat dodržování smluv s dodavateli energií či zpracovávat podklady pro rozpočet města. Dále bude zajišťovat energetický management pro městský úřad a příspěvkové organizace zřízené městem, což obnáší monitoring a přezkoumávání spotřeb energií v objektech města, sběr a vyhodnocování dat, normalizaci spotřeb energií, aktualizace energetických opatření, návrhy opatření k dosažení energetických úspor atd. Pracovní pozice je tabulkově zařazena do 10. platové třídy a ucházet se o ní může způsobilý zájemce s minimálně bakalářským, popř. vyšším odborným vzděláním technického směru. Výhodou je praxe v oblasti energetiky. Pravděpodobný termín nástupu je ihned, případně dle dohody. Přihlášky musí uchazeči podat nejpozději do úterý 15. srpna, a to buď poštou s podacím razítkem nejpozději uvedeného data, nebo osobně na podatelně Městského úřadu Kolín rovněž nejpozději k uvedenému datu do 15 hodin. V každém případě obálka musí být označena "energetik KÚ – NEOTVÍRAT" s uvedením jména a adresy uchazeče. Podrobné informace o pracovní pozici a potřebných podmínkách k jejímu získání jsou vyvěšeny na úřední desce nebo si je můžete stáhnout zde.