První přípravné práce v souvislosti s výstavbou obchodního centra soukromého investora v prostoru mezi Kolínem a Třemi Dvory byly již započaty. Centrum by mělo být postaveno vlevo od komunikace č. II/322, která navazuje na ulici Třídvorskou, za lesem poblíž bývalého vojenského prostoru, v katastrálním území Třech Dvorů. Samotná výstavba centra by měla proběhnout v příštím roce. „Obdržel jsem informaci, že letos na jaře proběhne nejprve rekonstrukce samotné komunikace č. II/322 mezi Kolínem a Třemi Dvory a v návaznosti na to by měl investor, což už má odsouhlaseno i od policie, vystavět kruhový objezd s odbočkou do obchodního centra,“ doplnil místostarosta Michael Kašpar. Obchodní centrum bude místně dostupné i pro Kolíňáky, zejména ze zálabské strany – jaké konkrétní obchody by zde měly být, zatím známo není.