Kolínští zastupitelé na svém dvanáctém zasedání schválili udělení Ceny města Kolína za rok 2019 MUDr. Josefu Havránkovi a Vladimíru Serbusovi in memoriam. Pan Vladimír Serbus zemřel loni na podzim – jedná se o amatérského historika, kolínského patriota, fotografa, dříve sportovního trenéra, sběratele starých fotografií a archiválií. Na základě jeho práce vyšly i knihy spolku Můj Kolín. MUDr. Josef Havránek je kolínský rodák, který přes 40 let obětavě pracuje v záchranné službě a v nemocnici. Předání cen by mělo proběhnout 16. září ve spojení s udělením cen lidem Integrovaného záchranného systému (IZS). „Protože letos nebyl Den záchranářů, v rámci kterého se členům IZS ocenění předává, domluvili jsme se, že bychom předání uskutečnili společně,“ uvedl starosta Michael Kašpar.