Město Kolín zadalo projekt na opravu fasády kolínského gymnázia. Přistoupilo k výjimce ze směrnice a zadání projektové dokumentace svěřilo architektonické kanceláři Masák & partner. "Dva roky jsme řešili, jakým způsobem opravu fasády provést. Řešili jsme to s památkáři, řešili jsme to s místními projektanty i s bývalým městským architektem, ale nikdo si nikdy nebyl přesně jist, jak to udělat. A se společností Masák & partner, s kterou jsme byli velmi spokojeni v rámci přípravy projektu  projekt na revitalizaci okolí chrámu sv. Bartoloměje a také velmi dobře spolupracuje s Národním památkovým úřadem, který byl s jejich prací také velmi spokojen, jsme se domluvili, že nám zpracuje nezávaznou nabídku. A nabídka se natolik líbila jak městskému architektovi, tak Národnímu památkovému ústavu, že jsme se rozhodli, aby projekt dělali oni," uvedl místostarosta Michael Kašpar.

Kompletní zpracování projektu, včetně všech nutných průzkumů, stanovení jednotlivých etap a přípravy veškeré dokumentace pro vydání stavebního povolení, bude město stát celkem 572 tis. Kč. Nepůjde totiž o prosté "omlácení" staré omítky, ale postupně se budou odstraňovat její nejhorší části a nahrazovat novou fasádou tak, aby ladila s původní. Dále budou obroušeny cihlové pásy, zrestaurovány fresky atd. Velmi hrubý odhad ceny fasády, který uvedl místostarosta Kašpar, se pohybuje mezi 10 a 15 mil. Kč. V tuto chvíli však ještě zcela bez záruky. Dodejme jen, že projektová dokumentace by měla být zpracována nejpozději do konce roku a rekonstrukce fasády by mohla proběhnout v průběhu roku 2018.