Rada města Kolína schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 421/2019 k akci "Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín". Důvodem je oprava vodovodního řadu v ulici Písečná, který je v havarijním stavu, a to v úseku mezi ulicemi Okružní a Sadová. V první etapě ulice prošla proměnou chodníkové zámkové dlažby, úpravou jednotlivých vjezdů, rekonstrukcí veřejného osvětlení či pokládkou silničních a zahradních obrubníků v levé části ulice. Ve druhé fázi pak byla zahájena výstavba nové kanalizační stoky. Po odkrytí vodovodního řadu však bylo zjištěno, že se řad nachází ve špatném technickém stavu a je nezbytná jeho rekonstrukce. „Objednatelem rekonstrukce je město Kolín, které zaplatí i práci, materiál dodá VHS Kolín. Tímto samozřejmě dojde i k časovému zpoždění harmonogramu prací. Avizujeme to průběžně na našich webových stránkách,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Předpokládaný odhad zpoždění celé stavby je přibližně 21 dnů.