Město Kolín plánuje v měsíci říjnu zahájit výstavbu nového pavilonu v Mateřské škole Pohádka v Chelčického ulici. V pavilonu najde zázemí celkem šestapadesát dětí, z toho dvaačtyřicet dětí se do nového objektu přestěhuje z odloučeného pracoviště školky v ulici Štítného. "Tím se nám zároveň vyřeší problém s kapacitou jeslí. Po dostavbě pavilonu by se měla kapacita jeslí výrazně navýšit. Máme desítky neuspokojených žadatelek, které žádají o umístění jejich dětí v jeslích," uvedl starosta Vít Rakušan.  Zahájení provozu nového pavilonu v MŠ Pohádka je plánováno na začátku školního roku 2018/2019. Cena přístavby dle projektu byla vyčíslena na 16.500.000 Kč, z čeho celých 14.800.000 Kč by mělo být možné započítat do uznatelných nákladů. Dotační prostředky z Evropských strukturálních fondů by pak měly pokrýt 85 % nákladů.