Zastupitelstvo města Kolína na dvanáctém zasedání, které se konalo v pondělí 25. května, schválilo Závěrečný účet města Kolína za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2019, účetní závěrku a čtvrté rozpočtové opatření na letošní rok. „V hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky už pátý rok v řadě, takže za to jsme samozřejmě rádi. Tímto máme loňský rok účetně uzavřený a splněnou zákonnou povinnost,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

V rozpočtovém opatření po náporu koronaviru a státních opatření město seškrtalo ze sdílených daní 47 milionů korun. Vedení města se nyní snaží ušetřit na běžných výdajích a připravené projekty odsouvá na příští rok. „Věřím, že na ně budeme mít peníze v příštím roce, jsou to projekty, které jsou víceméně připravené, takže jakmile vyjdou peníze, můžou se okamžitě začít soutěžit a realizovat,“ sdělil dále starosta.

A o jaké investice se konkrétně jedná? „Z těch největších je to oprava veřejného prostoru před gymnáziem okolo sochy T. G. Masaryka, včetně opravy plotů kolem celého gymnázia a vnitřních ploch gymnázia (investice za zhruba 12 milionů korun), vyhotovení kanalizace v ulici Lipanská (investice za zhruba 7 milionů korun), rekonstrukce střechy na ZŠ Ovčárecká v Sendražicích (investice za 8,5 milionů korun), oprava atria radnice (6 milionů korun), rekonstrukce ulice Kolínská v Sendražicích (investice za 3,5 milionů) a další,“ upřesnil Michael Kašpar.