Zastupitelstvo města Kolína schválilo „Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o právu stavby na části pozemku parc. č. 390/19 v k. ú. Kolín ve vlastnictví města Kolína“, a to z důvodu výstavby sportovní montované haly. Ta by měla posloužit Volejbalovému klubu k zastřešení kurtů vedle haly STAP na Zálabí. V loňském roce podali žádost o finanční podporu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), dotaci se jim ale nepodařilo získat, a proto žádají s podporou města Kolína o finance i letos. „V tuto chvíli chtěli od města jen souhlas, nechtěli žádné finanční prostředky – ty si shání sponzorsky a o velkou část budou samozřejmě žádat na podzim z dotace MŠMT,“ uvedl starosta Michael Kašpar.