Stejně jako v několika předchozích letech, tak i letos vyhlásil obchodní řetězec Lidl soutež "Vyhrajte Rakosníčkovo hřiště", která probíhá v období od 1. do 28. února. Po zodpovězení soutěžní otázky (odpověď je samozřejmě lehce dohledatelná na internetu) mají občané možnost hlasovat pro svou (nebo i cizí) prodejnu Lidlu. Hlasuje se ve čtyřech kategoriích, a to ve městech K1) do 10.000 obyvatel, K2) od 10.001 do 25.000 obyvatel, K3) od 25.001 do 100.000 obyvatel a K4) nad 100.001 obyvatele. Kolín tedy spadá do kategorie K3. Prodejna, která ve své kategorii získá největší počet hlasů, získá pro své město Rákosníčkovo hřiště pro děti. Hlasování pro Kolín probíhá prostřednictvím webových stránek zde. Využít můžete také facebokovou aplikaci zde.

"Každý hlasující může během doby konání hlasování vyplnit maximálně jeden webový formulář na webových stránkách za jeden den a vyplnit maximálně jeden hlasovací formulář prostřednictvím facebookové aplikace za jeden den. Pouze při využití těchto dvou možností hlasování může tedy každý hlasující poslat celkem maximálně dva své hlasy za jeden den. Všechny případné další pokusy o vyplnění webového formuláře na webových stránkách nebo vyplnění hlasovacího formuláře prostřednictvím facebookové aplikace nebudou do hlasování zařazeny a jsou neplatné," píše se na stránkách pořadatele soutěže.

V letech 2012 až 2016 postavila Společnost Lidl již celkem 69 Rákosníčkových hřišť v hodnotě 103,5 milionů Kč a soutěž bude pokračovat i v dalších letech.