Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. je název nově založeného spolku, který vznikl z iniciativy měst Kutná Hora a Kolín. Zakládajícími členy jsou dále, jak uvedla mluvčí města Kolína Iva Blümelová, zástupci obcí, MAS, podnikatelů a neziskového sektoru z obou regionů. Cílem spolku je podpora rozvoje jak místního, tak zahraničního cestovního ruchu v destinaci či zastřešení společných marketingových a propagačních aktivit obou regionů, Kutnohorska a Kolínska. „Konkrétně se bude zaměřovat na spolupráci všech subjektů cestovního ruchu, vytváření společných produktů cestovního ruchu, vydávání informačních materiálů a realizaci dalších marketingových aktivit,“ doplnila Iva Blümelová. Ustavující schůze proběhla 29. dubna 2019 a po zapsání spolku do spolkového rejstříku a následném obsazení pozice produktového manažera se naplno rozeběhne jeho činnost. Výsledkem společných aktivit všech členů má být zvýšení turistického ruchu a zkvalitnění služeb a nabídky v cestovním ruchu. Do plánovaných aktivit jsou rovněž vítáni další noví partneři a subjekty.