Chystáte-li se uhradit platbu za komunální odpad osobně v hotovosti či prostřednictvím platební karty, nezapomeňte, že kancelář k tomuto určená je v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín v Sokolské ulici č.p. 1095. „Občané nás často za účelem úhrady místního poplatku za komunální odpad navštěvují na radnici, chtěla bych však připomenout, že na to máme speciální pracoviště, které se nachází v areálu kolínského pivovaru,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. Kancelář pro informace a placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete v přízemí budovy v pravém rohu parkoviště.