Projekt revitalizace sídlištních částí Kolína pokračuje, v současné době se pilně pracuje na zvelebení dlouhá léta zanedbávaného parčíku v blízkosti Penny marketu (prostranství vedle Benešovy ulice směrem k ulicím Funkeho a Rimavské Soboty). Kdysi zde bývalo škvárové hřiště, kde si hrávaly děti, ale to již dávno zaniklo a poslední léta parčík zdobily již jen rozbité lavičky a neudržovaná zeleň. Nyní se zde objeví nový mobiliář, na místě používaných pěšin budou vybudovány tzv. měkké cesty a plácek by se měl proměnit v multifunkční hřiště pro vícero druhů sportů. Jedním z nových prvků, které by se v lokalitě měly objevit, by mohlo být hřiště na petang.