Město Kolín v minulých dnech obdrželo pozitivní zprávu od vedení Správy železniční dopravní cesty (dále SŽDC), týkající se příprav kolem výstavby železničního podchodu. Se stavbou by SŽDC chtělo začít v horizontu následujících dvou až tří let. „Výstavba podchodu je potvrzena a platí. A to nejen v souvislosti s tím, že plánujeme v návaznosti na výstavbu podchodu realizovat parkoviště ve Starokolínské, ale i proto, že přes koleje přebíhají lidé a nedávno zde byla nehoda – takže i v rámci bezpečnosti to má SŽDC jako z jednu priorit. SŽDC čeká zejména na to, až se bude modernizovat úsek trati okolo Velimi. Obě akce chtějí spojit dohromady. Nově vzniklý podchod nám udělá nádraží zcela bezbariérové, protože by tam měly být výtahy, nejenom nákladní, ale i výtahy osobní,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Další otázky směřují k realizaci parkovacího domu, který by mohl stát v místě, kde se každoročně organizují posvícenské poutě, tedy pod Novým mostem. Dle slov starosty je situace kolem parkovacího domu složitá, neboť se nepředpokládá, že by v novém programovacím období byly na jeho výstavbu finanční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a tak město hledá jiné řešení financování – např. čerpáním prostředků v rámci ITI Praha (Integrované územní investice - Integrated Territorial Investment), kam by mohl být Kolín do budoucna zařazen.