K předání Pražské ulice firmě Geosan Group za účelem provedení revitalizace došlo již před několika týdny. Vzápětí po předání stanoviště byly pouze vyfrézovány povrchy, ale to bylo na dlouhou dobu vše. Na vině měl být špatný výběr subdodavatele a jeden nezveřejnitelný problém. "Situaci jsme řešili s majitelem společnosti panem Kostkou. Sešli jsme se na místě, stavbu dostali na starosti jiní lidé, jiní stavbyvedoucí," uvedl místostarosta Michael Kašpar s tím, že výkopové práce na položení nové kanalizace by měly být započaty v tomto týdnu. "Řekli jsme jim ale jasně, že pokud mají dvoutýdenní ztrátu, musí ji dohnat," dodal místostarosta. Pokud  firma nestihne dodržet finální termín stavby, město uplatní veškeré sankce, které plynou ze smlouvy o dílo. Za každý den prodlení si město bude moci nárokovat 40.000 Kč.