Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Místostarosta Jiří Buřič předpokládá, že zastupitelé na zářijovém zasedání schválí navýšení základního jmění Technických služeb města Kolína o 30 miliónů korun. Teprve poté bude radnice ochotna zveřejnit veškeré podrobnosti o projektu, který by měl plavecký stadión proměnit v moderní aquapark. „V tu ...
Spory mezi Kolínem a Ovčáry ohledně sídla automobilky TPCA pokračují. Sídlo firmy totiž ze zákona musí být totožné s místem, kde skutečně působí. V případě automobilky jde o katastrální území Ovčáry. „Rádi bychom se bavili o integraci, ale pro tuto diskuzi zatím nebyl vytvořen prostor. Věřím však, ž ...
Jak jsme vás již informovali, od 1. září vzniknou v Kolíně nové zóny placeného parkování. Cílem těchto opatření má být vytlačení dopravy z centra města. Parkovací automaty dodá firma Activ, instalovat je budou Technické služby města Kolína. Jde o stejný typ automatů jako v případě stávajících parkom ...
Demonstrace proti neblaze proslulému zásahu Policie České republiky na technopárty CzechTek 2005, která se konala na celém prostoru louky u Mlýnce a Újezda pod Přimdou, by se měl uskutečnit v sobotu 27. srpna od 14 hodin na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Odtud by měl být protestní průvod veden cent ...
Na dlouhodobém pronájmu lukrativního pozemku v Pražské ulici, kde dříve stávalo květinářství Orchidea, se kolínští radní přece jen dohodli s firmou HP Stavební, kterou vlastní pánové Tomáš Poláček a Miloš Hladík. Malým problémem komplikujícím faktický pronájem je - dle místostarosty Jiřího Buřiče - ...
Shromáždění k uctění památky generálmajora in memoriam Josefa Mašína a boje proti totalitním režimům se uskuteční v pátek 26. srpna od 18 hod. před jeho památníkem v rodných Lošanech. Pietní akt organizuje mgr. Michal Heldenburg. Josef Mašín se narodil roku 1896, za I. svět. války byl v českoslove ...
Komise složená se zástupců odborů dopravy a regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně, Krajského úřadu Středočeského kraje, Stavby a údržby silnic Kutná Hora, Policie ČR aj. se v pondělí 22. srpna ve 13 hod. sešla ke kolaudačnímu řízení ulice Benešova. Ta byla v úseku od Modrého bodu po křižovat ...
Výroční 10. ročník Mezinárodního festivalu neverbálního divadla - Kolínský Mimoriál - se bude konat druhý zářijový víkend (8. - 10. 9.), a to již tradičně na Kmochově ostrově a v Městském divadle v Kolíně. Opět se představí umělci z Čech i ze zahraničí a diváci se mohou těšit na představení nového c ...
Pietní akty u pamětní desky brigádního generála in memoriam Václava Morávka v Kolíně a u památníku generálmajora in memoriam Josefa Mašína v Lošanech se budou konat v pondělí 12. září. Pořádá je Společnost Václava Morávka, bez níž by sotva oba protinacističtí bojovníci byli povýšeni in memoriam do t ...
Na nabídku pronájmu pozemku v Pražské ulici, kde dříve stávalo květinářství Orchidea, reagovali dva zájemci, a to Tomáš Poláček spolu s Milošem Hladíkem z Kolína a pan Uhlíř ze Sendražic. Ač Rada města Kolína měla o budoucím nájemci rozhodnout již na svém posledním zasedání, nestalo se tak docela. V ...
V pořadí již osmý ročník open-air hudebního festivalu Natruc proběhne v sobotu 20. srpna na Kmochově ostrově. Duchovními otci myšlenky uspořádat festival byli členové bývalého Kolínského anarchistického kroužku Barry, Pacholek, Bukíno a další a samozřejmě Petr Fořt z Českého Brodu. Ten již v té době ...
Ještě v průběhu měsíce srpna očekává vedení Města Kolína stavební povolení pro výstavbu nových bytů v lokalitě U Vodárny. „Po dlouhých bojích jsme zvítězili nad Ministerstvem regionálního rozvoje, které požadovalo vypsání nového výběrového řízení na dodavatelskou firmu,“ řekl starosta Miroslav Kaisl ...
Od 1. září vstoupí v platnost nové nařízení o placeném staní silničních motorových vozidel. Podle místostarosty Jiřího Krumicha má zřízení placeného parkování za cíl regulaci dopravy v centru města. Mimo stávajících placených parkovacích míst budou od září zpoplatněny: parkoviště na Obecním dvoře, č ...
Pravděpodobně již v brzké době by mohlo dojít k úpravám křižovatek U Modrého bodu a Jaselská - Žižkova - Legerova. Stavební povolení, která byla na stavby vydána, jsou nutná k tomu, aby město mohlo u příslušných organizací začít žádat o finance a jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic. U Modrého bo ...
K 31. červenci evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 4.144 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.379 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.995 uchazečů o zaměstnání, vzrostla míra nezaměstnanosti ze 7,8 % na 8,2 %. Úřadem pr ...
V úterý 9. srpna dopoledne byla ukončena uzavírka ulice Míru, částečně zprovozněna byla i křižovatka s ulicemi V Břízách a Benešova (ve směru na Štítary). Na své původní místo se vrátila autobusová zastávky linky č. 3 a dopravní značení v lokalitě opět doznalo původní podoby. Výjimku tvoří ulice Mik ...
Kolínský průtah byl shledán nejhlučnější komunikací I. třídy ve Středočeském kraji, vyplývá to z tzv. hlukové mapy, kterou na základě předchozích měření - v letních měsících loňského roku - sestavila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Nadlimitní hodnoty hluku v ulicích Pražská, Jaselská ...
Ve středu 10. srpna by měla být zahájena úplná uzavírka silnice II/328 - Ovčárecké, a to v úseku od sendražického hřbitova k nově vybudované okružní křižovatce u Ovčár. Rozšíření uzavírky na celý plánovaný úsek, tedy již od vlečkového přejezdu u Parama, se řidiči dočkají od pondělí 15. srpna. Povole ...
Pokládka kanalizačního potrubí pro bytovou zástavbu v lokalitě Pod Vodárnou byla dokončena, vyústila do kanalizační šachty u křižovatky s ulicí Na Magistrále. Rozkopaná část ulice Míru dostává nový kabát a jak se zdá, na 9. srpna plánovaný termín znovuotevření zůstane zachován. Podle pracovníků stav ...
Dodavatel na zateplení fasády vnitřního interbloku je již vybrán, celková úprava objektu by měla přijít na řadu v průběhu několika příštích let. „Poptáváme projektanty a věříme, že vybereme,“ řekl místostarosta Jiří Buřič. „Projektant by měl zpracovat maximální prostorové využití budovy, včetně reko ...
Dnes, tj. ve středu 3. srpna, by měla komise složená ze zástupců Technických služeb města Kolína otevírat obálky s nabídkami firem, které se přihlásily do soutěže na rekonstrukci plaveckého stadionu v Kolíně. Od zástupce starosty Jiřího Buřiče jsme se dozvěděli, že firmy byly vyzývány k prohlídce ar ...
Po nové lávce bychom se na zálabskou stranu Kolína měli dostat již v první polovině listopadu. Ještě před samotným zprovozněním nové lávky však projde rekonstrukcí stará lávka, spojující železniční zastávku s Kmochovým ostrovem. Kolínští radní již schválili smlouvu na zakázku, městskou kasu přijde n ...
Radní města Kolína by aktuálně měli rozhodnout o budoucím nájemci pozemků v Pražské ulici, kde ještě poměrně nedávno stávalo květinářství Orchidea. „Písemně potvrdili souhlas s podmínkami dva uchazeči,“ řekl místostarosta Jiří Buřič. Na otázku, co bude hlavním kritériem pro určení vítěze, odpověděl: ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.