Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Město Kolín v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu (Usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020) a v souladu s rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje (Rozhodnutí č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu) zajišťuje péči o děti, jejichž zákonní zástupci pracují v první linii ...
Comments_counter 0
Vláda ČR minulý týden zpřísnila, kvůli zhoršující se epidemické situaci, opatření týkající se provozu trhů. Přestože prodej produktů probíhá na čerstvém vzduchu, kumulace lidí na tomto místě představuje riziko. „Zakazujeme prodej na tržištích s tím, že zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny a souč ...
Comments_counter 0
Římskokatolická farnost v Kolíně už druhým rokem připravuje projekt na kompletní renovaci kostela Nejsvětější Trojice, který se nachází v areálu bývalého kapucínského kláštera v Kutnohorské ulici. V loňském roce, dle informací farnosti, proběhla geodetická zaměření spolu se statickým posouzením, res ...
Comments_counter 0
Mnohá veřejná místa zejí v důsledku koronavirových opatření opět prázdnotou. Společné aktivity omezily rodiny na dětských hřištích,  dopady pocítili i sportovci. Jak je to s využitím volnočasových sportovišť, jejichž provoz zajišťuje Správy městských sportovišť Kolín (SMSK)? „Došlo k uzavření vešker ...
Comments_counter 0
Některé české nemocnice pracují v boji s koronavirem u těžkých forem nákazy s tzv. rekonvalescentní plazmou. Jedná se o krevní plazmu pacientů, kteří nemoc prodělali a mají v krvi dostatečné množství protilátek. Podávání rekonvalescentní plazmy může, dle Petra Turka, primáře Transfuzního oddělení v ...
Comments_counter 0
V sobotu 17. října večer byla zprůjezdněna ulice Míru v úseku od křižovatky s ulicí Bachmačská po křižovatku s ulicí Benešova. Rekonstruovaná část mezi křižovatkami s ulicemi Na Magistrále a Bachmačská je pro dopravu otevřena již několik měsíců. Od pondělí 19. října začala ulici Miru rovněž obslu ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/22/20
V pondělí 19. října proběhlo oficiální otevření sportovního hřiště v Seifertově ulici. Slavnostního přestřižení pásky se za město Kolín zúčastnili starosta Michael Kašpar a místostarostové Iveta Mikšíková spolu s Michalem Najbrtem. Sportareál vyhotovila firma Swietelsky Stavební s.r.o. , která vyhrá ...
Comments_counter 0
Na základě nařízení Vlády ČR platí od 5. října předběžně na dobu 30 dnů nouzový stav. Důvodem k jeho vyhlášení bylo, stejně jako na jaře, zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Městský úřad Kolín minulý týden na situaci reagoval omezením úředních hodin, které pot ...
Comments_counter 0
Jen v Kolíně bylo k včerejšímu dni evidováno 432 osob aktuálně nakažených koronavirem a počet hospitalizovných neustále přibývá. Nárůst počtu nemocných představuje velkou zátěž zejména pro zdravotnictví a z tohoto důvodu přistoupilo vedení kolínské nemocnice k dalšímu opatření. „Oblastní nemocnice K ...
Comments_counter 0
Ve středu 14. října byla opět spustěna Linka pomoci města Kolína. Funguje od pondělí do pátku vždy od 8 do 17 hodin, a to na telefonním čísle 721 952 438. Pomoc je určena zejména seniorům, osobám zdravotně postiženým, samoživitelům v nouzi a dalším potřebným občanům města Kolína zejména pro případ n ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 10/18/20
O tom, že Římskokatolická farnost nejspíše získá dotaci na rekonstrukci chrámu sv. Bartoloměje, jsme již informovali zde. Samostatnou část projektu mj. tvoří restaurátorské práce na bartolomějských varhanách. „Některé části varhan by měly zůstat zachované, ale defacto to budou téměř nové varhany. Z ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína získalo dotaci na vybudování nového webu a rozšíření aplikace „Kolín v mobilu“ (psali jsme zde). Součástí aplikace by mělo výhledově být i vybudouvání tzv. modulu sousedské pomoci. Motivací se staly nejen osvědčené příklady dobré praxe z Holandska, ale i osobní zkušenost z našeho ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 9/12/23
Dopravní situace v Kolíně je po souběhu silničních rekonstrukcí opět příznivá, nadále však platí dopravní omezení při výjezdu z Pražské směrem na Prahu a Novou Ves, kde je opravován propustek a uzavírka Havlíčkovy ulice. „Havlíčkova ulice by měla být, po kompletně vybudovaném novém mostě přes Polepk ...
Comments_counter 0
Budova T.J. Sokol Kolín v Kmochově ulici č.p. 14 získala novou střechu. Sokol tímto úspěšně dokončil první etapu rekonstrukce. Náklady na kompletní výměnu celé střechy činily 6 400 239 Kč, vedení města Kolína přispělo částkou 1 838 632 Kč, značnou část tvořila finanční dotace z MŠMT ve výši 4 ...
Comments_counter 0
Římskokatolická farnost v Kolíně s velkou pravděpodobnostní získá dotaci z fondů EU na druhou část rekonstrukce Bartolomějského návrší – konkrétně oprav chrámu sv. Bartoloměje. Projekt na nějž farnost žádala zahrnuje stavební práce uvnitř kostela, kompletní restaurátorské práce na mobiliáři, osvětle ...
Comments_counter 0
Město Kolín uspělo s žádostí o dotaci z Operačního programu zaměstnanost na projekt s názvem „Přívětivý úřad smart city Kolín“. Dotace poslouží k vybudování kompletně nových webových stránek města Kolína a to ve dvou verzích – model město a model turista. „Webové stránky budou v tzv. responzivním ...
Comments_counter 0
Kolínská nemocnice zakoupila deset transportních sedaček, které usnadní pohyb po areálu pacientům, kteří mají omezenou schopnost pohybu – ať už se jedná o úraz dolních končetin či jiné omezení. Zapůjčení sedaček funguje obdobně jako zapůjčení nákupních vozíků před supermarketem – vložíte minci (5 Kč ...
Comments_counter 0
Sportareál za Billou v Seifertově ulici by měl být pro veřejnost otevřen tento týden, po stavební stránce je vyhotoven, zbývá ještě výsadba zeleně. „Tento týden se ještě vysadí tráva, stromy a nějaké křoviny, poté se bude moct areál oficiálně přebrat a otevřít - zatím však bez vnitřního oválu, abych ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína sdělilo, že přijalo nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. září), které se týká omezení provozu škol a jejich přechod na distanční výuku. „Nás se samozřejmě týká omezení provozu SŠ, VO&Scar ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky "Vánoční výzdoba města Kolín". „Můžete se těšit na nový háv vánočního stromu plus novou výzdobu Masarykova mostu. Zakázku vyhrála firma DECOLED s.r.o.,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková. Vánoční výzdoba bude letos stát ok ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila návrh na přesunutí Klubu pro seniory a OZP (osoby se zdravotním postižením). „Klub doposud fungoval nebo spíše nefungoval v Městském společenském domě v Zámecké ulici. Zástupci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví se nově domluvili s Farní charitou na bezúplatném provoz ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.