Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

V úterý 31. května proběhne od 13 hodin v obřadní síni kolínské radnice předání několika finančních šeků od společnosti Toyota směrem k subjektům, které se zasadily o práci s ukrajinskými uprchlíky. „Navštívil nás zástupce generálního ředitele celé evropské Toyoty a byl spokojen, jak se tady Toyo ...
Comments_counter 0
Zastupitel města Kolína za politické hnutí ANO 2011 Martin Herman končí ve své funkci, jeho nástupcem se tak stává náhradník ze stejného hnutí Ing. Jan Máslík. „Pan zastupitel Herman rezignoval ke dni 23. května na post zastupitele města Kolína z osobních a pracovních důvodů, které mu neumožňují ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 6/7/22
V sobotu 28. května od 9:30 do 12:30 v parku Komenského proběhne jubilejní dvacátý Blešák na vzduchu. Oslava výročí s sebou přinese i širší doprovodný program: Akusticky zahraje hornový kvartet, u mikrofonu se v minirozhovorech vystřídají spřátelené organizace blešáku a představí své charitativní a ...
Comments_counter 0
Mateřská škola Chelčického navýší v objektu jeslí kapacitu mateřské školky o dvě nové třídy, zakázku vyhrála ze tří přihlášených dodavatelů firma PAMA Poděbrady s.r.o. za cenu 7 759 894 korun. „Předpokládaná hodnota zakázky dle projektové dokumentace byla 8 milionů bez daně. Součástí je kompletní ...
Comments_counter 0
Turistické centrum v Kolíně opět trochu vykvete do krásy - město Kolín reagovalo na dotační titul Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu a získalo tak finanční podporu ve výši 100 000 korun v rámci tematického zadání „Digitalizace a modernizace turistických informačních ...
Comments_counter 0
Cenu města Kolína za rok 2021 udělovanou za výrazný přínos pro město získá kolínský sochař Jaroslav Hylas a Oblastní spolek Českého červeného kříže. Slavnostní předání ceny se uskuteční v obřadní síni radnice ve středu 25. května od 15 hodin. Jaroslav Hylas je autorem čerstvě odhalené pamětní des ...
Comments_counter 0
Město Kolín plánuje rozsáhlou opravu Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí. Poslední práce širšího rozsahu na něm byly provedeny téměř před sto lety, konkrétně v roce 1929. V roce 2007 pak prošel drobnými restaurátorskými úpravami pod taktovkou akademického sochaře Vojtěcha Adama. „Mám ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila zřízení nového pracovního místa na pozici strážníka městské policie. Díky přijetí nového strážníka tak může být jedna pozice přemístěna na operační středisko stálé služby ke kamerovému systému. „Od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin bychom chtěli ve všední dny pos ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběrové řízení na nákup odtahového vozidla pro městskou policii. Do pátku 20. května 11 hodiny dopolední je možné podávat nabídky na podatelnu MěÚ Kolín. Předpokládaná cena činí 4 100 000 korun. „Letos jsme do rozpočtového opatření vyčlenili finanční prostředky ...
Comments_counter 0
Radnice představuje v pořadí druhou komplexní Výroční zprávu města Kolína. V třiasedmdesáti stránkách reflektuje dění za rok 2021. Pro občany ji vypracovali zaměstnanci oddělení vnitřního auditu a kontroly, oddělení marketingu a cestovního ruchu spolu s tajemnicí MěÚ Dagmar Soukupovou. Psa ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 5/19/22
Rada města Kolína schválila vybraného dodavatele na rekonstrukci vytápění v pavilonech C a D v mateřské škole Jeronýmova známé také jako MŠ Čtyřlístek. „Zakázku vyhrála firma Pamak s.r.o. a jedná se o kompletní rekonstrukci rozvodů ústředního vytápění v  obou dvou pavilonech za cenu 680 165 k ...
Comments_counter 0
V sobotu 21. května proběhne od 15 hodin na kolínské jízdárně 26. ročník historické bitvy „Válka růží“. Scénář je zasazen do Anglie v polovině 15. století. V předstihu před samotným válečným rykem bude možné od 11 hodin na jízdárně navštívit středověké tržiště a ochutnat dobové speciality, nápoje v ...
Comments_counter 0
Další z řady výjezdních zasedání Rady města Kolína se tentokrát uskuteční ve Štítarech. „Tímto zvu naše občany na výjezdní zasedání Rady města Kolína, které se bude konat v pondělí 16. května od 17 hodin v prostorách chovatelského areálu,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. ...
Comments_counter 0
V neděli 15. května proběhnou oslavy výročí 150 let Městské hudby Františka Kmocha. „Městská hudba Františka Kmocha slaví výročí 150 let nechci říct přímo od založení, protože František Kmoch kapelu založil ještě o rok dřív, ale od jejich prvního vystoupení. V květnu roku 1872 zahráli první veřejný ...
Comments_counter 0
Rada města Kolín schválila dodavatele na vypracování projektové dokumentace, inženýrských činností a zajištění výkonu autorského dozoru pro rekonstrukci ulice Zborovská. Vítěz vzešel z opakované druhé výzvy. „Vyhrála firma ReInvest s cenou 474 000 korun bez DPH, takže by se měla začít připravovat ...
Comments_counter 0
V pondělí 9. května bylo v areálu Oblastní nemocnice Kolín otevřeno nové parkoviště primárně určené pro zaměstnance. Parkovací plocha o celkové kapacitě 120 míst se nachází v zadní části nemocnice a je od předních prostor oddělena neprůjezdnou závorou. Plocha nového parkoviště je osvětlena a monitor ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 12. května do Kolína zavítá saxofonista a zpěvák The Plastic People Of The Universe Vráťa Brabenec. Své impulzivně zhudebněné texty zabalené do alba Růže na kmínku spolu s novou kapelou Pal-Post Unit představí od 20 hodin v Baru Pod Hodinama, který sídlí v Legerově ulici č. p. 68 (vstup z ...
Comments_counter 0
Město prošlo auditem hospodaření za loňský rok, který stejně jako v předchozích letech zpracovala čelákovická firma Atlas audit s.r.o. Audit se týká např. účetnictví, plnění příjmů a výdajů rozpočtu, všech finančních operací, všech finančních prostředků, které se vynakládají na základě smluv s fyzic ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 5/8/22
Farní charita Kolín spustila výdej materiální a potravinové pomoci přibližně v polovině března v reakci na válečné poměry na Ukrajině. Do konce dubna přijalo pomoc přibližně sedmset příjemců. Od 1. června 2022 dochází ke změně způsobu výdeje – centrum bude otevřeno každou středu v časech 9 - 12 h ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila dvě darovací smlouvy mezi městem Kolínem a spol. Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. na částku téměř půl milionu korun. Automobilka tak radnici finančně podpoří v provozu volnočasových aktivit pro děti z Ukrajiny. „V souvislosti s válečným konfliktem na U ...
Comments_counter 0
Město Kolín již potřetí za sebou uspělo v krajské soutěži Historické město roku 2021 a získalo Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ocenění za rok 2021 městu přinesla např. obnova Bartolomějského návrší, hradebních zdí ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběr dodavatele služeb na úpravu a opravu potrubí vzduchotechniky ve školní jídelně Bezručova, konkrétně v jídelně a v místě výdeje stravy. Zakázku vyhrála firma Alkion service s.r.o. z Kruhu na Semilsku za částku 263 866 korun (bez DPH). Předpokládaná hodnota zakázky či ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.